Obavijesti

Obavještavamo korisnike usluga JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 01.05.2020. godine odnosno na Međunarodni praznik rada (petak), u mjesnim zajednicama koje su po redovnom terminu predviđene za odvoz smeća (Vidovice, Kopanice, Kostrč i Ugljara) neće vršiti usluga odvoza smeća. Odvoz smeća za navedene mjesne zajednice će se obaviti u sljedećem redovnom terminu, tj. dana 08.05.2020. godine. Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje. Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!
Obavještavamo korisnike usluga JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 10.04.2020. godine (petak), u mjesnim zajednicama koje su po redovnom terminu predviđene za odvoz smeća (Vidovice, Kopanice, Kostrč i Ugljara) neće vršiti usluga odvoza smeća. Odvoz smeća za navedene mjesne zajednice će se obaviti u sljedećem redovnom terminu, tj. dana 17.04.2020. godine. Također, obavještavamo korisnike usluga iz mjesnih zajednica Donja Mahala i dio Orašja da se po sljedećem redvnom terminu dana 13.04.2020. godine neće vršiti usluga odovoza smeća te će se isto kupiti po sljedećem terminu dana 20.04.2020. godine. Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje. Svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs! Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!
Obavještavamo korisnike usluga odvoza smeća JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 02.03.2020. godine (ponedjeljak), u mjesnoj zajednici Donja Mahala i dijelu mjesne zajednice Orašje, neće vršiti usluga odvoza smeća a povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine (01.03.2020. godine - nedjelja). Odvoz smeća za mjesnu zajednicu Donja Mahala će se vršiti u sljedećem redovno terminu, dakle dana 09.03.2020. godine, a za dio mjesne zajednice Orašje odvoz smeća će se vršiti dana 03.03.2020. godine. Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje. Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com