Obavještenje za korisnike usluga odvoza smeća

Obavještavamo korisnike usluga JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 05.04.2021. godine (ponedjeljak), u mjesnim zajednicama koje su po redovnom terminu predviđene za odvoz smeća, tj Donja Mahala i dio Orašja, neće vršiti usluga odvoza smeća.

Odvoz smeća za navedene mjesne zajednice će se obaviti 2 dana ranije, dakle u subotu, 03.04.2021. godine.

Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje.

Svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
Zastupnik i direktor: Ahmet Nurispahić, ing. st.
ID broj poduzeća: 4254068000005

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com