Obavijest za korisnike usluga odvoza smeća povodom 01.03.2021. godine

Obavještavamo korisnike usluge odvoza smeća kojima se po rasporedu isto odvozi ponedjeljkom, da se dana 01.03.2021. godine, povodom Dana nezavisnosti BiH, navedena usluga u mjesnim zajednicama Donja Mahala i dio Orašja neće vršiti.

Ista usluga će se preraspodjeliti i vršiti u subotu, dva dana prije redovnog termina, dakle dana 27.02.2021. godine.  

Svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitamo Dan nezavisnosti BiH.

Srdačan pozdrav!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
Zastupnik i direktor: Ahmet Nurispahić, ing. st.
ID broj poduzeća: 4254068000005

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com