Obavještenje za korisnike usluga odvoza smeća povodom praznika Tijelova

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje obavještava mjesne zajednice Orašje, Matići i Bok, u kojima se po rasporedu odvoz smeća vrši četvrtkom, da se povodom kršćanskog praznika Tijelova, dana 03.06.2021. godine, neće vršiti navedena usluga.

Ista usluga će se vršiti u subotu, dana 05.06.2021. godine.

Zahvaljujemo se našim komitentima na razumijevanju.

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
Zastupnik i direktor: Ahmet Nurispahić, ing. st.
ID broj poduzeća: 4254068000005

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com