Obavijest o radu velike robne tržnice

Sukladno Obavijesti u vidu Protuepidemijskih mjera za rad tržnica od strane kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo od datuma 29.05.2020. godine, obavještavamo Vas da velika robna tržnica počinje s radom dana 04.06.2020. godine.

Molimo sve da poštuju Protuepidemijske mjere za rad tržnica i želimo Vam ugodnu posjetu!

S poštovanjem!

JP "Komunalac" d.o.o. Orašje

 

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com