Obavještenje za korisnike usluga odvoza smeća

Obavještavamo korisnike usluga JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 10.04.2020. godine (petak), u mjesnim zajednicama koje su po redovnom terminu predviđene za odvoz smeća (Vidovice, Kopanice, Kostrč i Ugljara) neće vršiti usluga odvoza smeća. Odvoz smeća za navedene mjesne zajednice će se obaviti u sljedećem redovnom terminu, tj. dana 17.04.2020. godine. Također, obavještavamo korisnike usluga iz mjesnih zajednica Donja Mahala i dio Orašja da se po sljedećem redvnom terminu dana 13.04.2020. godine neće vršiti usluga odovoza smeća te će se isto kupiti po sljedećem terminu dana 20.04.2020. godine. Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje. Svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs! Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com