Obavještenje za korisnike usluga odvoza smeća povodom 02.03.2020. godine

Obavještavamo korisnike usluga odvoza smeća JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se dana 02.03.2020. godine (ponedjeljak), u mjesnoj zajednici Donja Mahala i dijelu mjesne zajednice Orašje, neće vršiti usluga odvoza smeća a povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine (01.03.2020. godine - nedjelja). Odvoz smeća za mjesnu zajednicu Donja Mahala će se vršiti u sljedećem redovno terminu, dakle dana 09.03.2020. godine, a za dio mjesne zajednice Orašje odvoz smeća će se vršiti dana 03.03.2020. godine. Molimo korisnike naših usluga na razumijevanje. Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje!

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com