Obavijest za korisnike usluge odvoza smeća

Obavještavamo sve korisnike usluge odvoza smeća JP "Komunalac" d.o.o. Orašje da se na dane 25.12.2018. godine i 26.12.2018. godine neće vršiti usluga odvoza smeća.

Odvoz smeća, koji se po rasporedu odvozi 25.12.2018. godine, vozit će se u subotu, 29.12.2018. godine (Tolisa i dio Orašja).

Odvoz smeća, koji se po rasporedu odvozi 26.12.2018. godine, vozit će se u srijedu, 02.01.2019. godine.

Odvoz smeća, koji se po rasporedu odvozi 02.01.2019. godine, srijeda, ostaje nepromijenjen.

Blagoslovljen Božić i sretna Nova 2019. godina.

Vaš JP "Komunalac" d.o.o. Orašje

 

Naziv: JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje
Sjedište: 3. Ulica br. 73, 76270 Orašje
Oblik organiziranja: javno poduzeće, d.o.o.
Vlasništvo: državno (100%)
ID broj poduzeća: 4254068000005

 

komunalacMALI

Uprava: +387 31 713 - 266

Direktor: +387 31 712 - 019

Operativa: +387 31 712 - 124

info@komunalac-orasje.com