Print this page

komunalacMALI

JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje, u svom prvotnom obliku kao JP „Komunalac“ Orašje, je osnovano Odlukom Općine Orašje od 11. 07. 2002. godine.

Međutim, svoje djelovanje kao društva s ograničenom odgovornošću, stiče Rješenjem Općinskog suda u Orašju od 11. 08. 2005. godine te je time i izvršeno usklađivanje djelatnosti u skladu s Zakonom o javnim poduzećima.

JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje osnovano je sa primarnom funkcijom pružanja komunalnih usluga od općeg interesa, pri čemu u prvom redu dolazi prikupljanje i odvoz smeća, čišćenje i održavanje javnih površina, pružanje građevinskih usluga, pružanje ostalih komunalnih usluga kao i druge djelatnosti koje su upisane u sudski registar.